آمریکا نقش بزرگتری در منطقه آسیا - اقیانوسیه برعهده می گیرد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که این کشور در نظر دارد نقشی مهمتر در منطقه آسیا - اقیانوسیه برعهده گیرد و در این زمینه، به حضور نظامی خود در منطقه اولویت خواهد داد.

آقای اوباما، که از استرالیا دیدن می کند، در عین حال گفته است که ایالات متحده از افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین نگران نیست بلکه در صدد یافتن فرصت های بیشتر برای همکاری تا به این ترتیب از "بروز سوء تفاهم" جلو.گیری شود.

در سال های اخیر، چین به یک قدرت عمده اقتصادی و نظامی در منطقه تبدیل و باعث نگرانی کشورهایی مانند فیلیپین و ویتنام شده است که احتمالا از حضور نظامی گسترده تر ایالات متحده به عنوان عاملی بازدارنده استقبال می کنند.