نخست وزیر ایتالیا: اصلاحات مانع اقدام علیه مافیا نمی‌شود

ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا برنامه‌های خود برای مبارزه با مشکلات اقتصادی و کاهش بدهی‌های این کشور را اعلام کرد.

او در نخستین سخنرانی خود در پارلمان ایتالیا گفت که اقدامات مربوط به صرفه‌جویی اقتصادی با برنامه‌های رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی جبران خواهد شد.

آقای مونتی وعده داد که با فرار از پرداخت مالیات در ایتالیا مقابله کند و گفت برنامه‌های او مانع اقدام جدی علیه مافیا در این کشور نخواهد شد. او متعهد شد که قدرت اقتصادی گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته را کاهش دهد.

او همچنین گفت که آینده یورو به اقدامات ایتالیا در چند هفته آینده وابسته است.