امیر کویت: تعرض به نهادهای دولتی تحمل نخواهد شد

یک روز بعد از اشغال موقت پارلمان کویت توسط معترضان، امیر کویت به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تمام اقدام‌های لازم برای برقراری نظم را انجام دهند. شیخ صباح الاحمد الصباح گفت که هیچ‌گونه تعرضی به نهادهای دولتی در این کشور تحمل نخواهد شد.

رئیس دفتر نخست وزیری کویت به بی‌بی‌سی گفت که نمایندگان مخالف در مجلس کویت مسئول اعتراض‌های اخیر هستند.

تجمع اعتراضی روز چهارشنبه بزرگترین تظاهرات علیه نخست‌وزیر کویت بود. در ماه‌های اخیر، انتشار گزارش‌هایی در مورد فساد مالی برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس باعث خشم مردم شده است.

در مقایسه با برخی دیگر از کشورهای منطقه، کویت نظام سیاسی آزادتری دارد و با وجود اعتراض‌های اخیر، تاکنون دچار ناآرامی‌هایی نشده که در برخی دیگر از کشورهای منطقه بروز کرده است.