فهرست ثروتمندان آفریقایی منتشر شد

مجله فوربس فهرست چهل نفر از ثروتمندترین ساکنان قاره آفریقا را منتشر کرده است.

نام اتباع شش کشور در این فهرست دیده می شود.

آلیکو دانگوته، مالک کارخانه های سیمان در نیجریه با ده میلیارد دلار ثروت به عنوان پولدارترین آفریقایی شناخته شده است.

نیکی اوپنهایمر، مدیرعامل معادن الماس د بیئرز در آفریقای جنوبی در مقام دوم قرار دارد.

بیشترین تعداد میلیاردرها در مصر زندگی می کنند.

نام هیچ زنی در این فهرست ۴۰ نفری دیده نمی شود.