درگیری پلیس با معترضان در پایخت های اروپایی

پلیس ضدشورش در ایتالیا، یونان، اسپانیا و جمهوری چک با معترضان به سیاست های ریاضتی درگیر شده است.

تظاهرکنندگان در رم از ماریو مونتی، نخست وزیر این کشور خواستند به جای اعمال سیاست های ریاضتی و فشار بر اقشار جامعه به سراغ بانکداران برود.

در آتن حدود سی هزار نفر در اعتراض به سیاست های تازه دولت برای کاهش بدهی عمومی با پلیس درگیر شدند.

پلیس ضدشورش در آتن در واکنش به پرتاب بتری های آتش زا، با گاز اشک آور به معترضان حمله کرد.

در مادرید و بارسلون در اسپانیا هم هزاران نفر در اعتراض به کاهش بودجه آموزشی تظاهرات کردند.

دو هزار نفر هم در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اعتراض به کاهش بودجه عمومی و فساد در دولت تظاهرات کردند.