سنای ایتالیا به دولت مونتی رای اعتماد داد

مجلس سنای ایتالیا به دولت ماریو مونتی، نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد داده است.

آقای مونتی در رای گیری روز پنجشنبه توانست با کسب ۲۸۱ رای موافق از سد ۲۵ سناتور مخالف عبور کند.

حزب دست راستی لیگ شمال تنها حزب حاضر در مجلس سنا بود که از دادن رای اعتماد به دولت آقای مونتی خودداری کرد.

پیش از رای گیری در مجلس سنا، آقای مونتی رئوس سیاست های اقتصادی خود و طرح های مربوط به کاهش مشکلات مالی ایتالیا را برای نمایندگان تشریح کرد.

آقای مونتی باید روز جمعه از مجلس نمایندگان ایتالیا رای اعتماد بگیرد.