اعمال سیاست های ریاضتی جدید در ایتالیا

ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا قرار است سیاست های ریاضتی جدیدی را برای کمک به خروج این کشور از بحران مالی ارائه دهد.

او قرار است پیش از دریافت رای اعتماد از سنای ایتالیا، رئوس سیاست های خود را به این نهاد قانونگذاری ارائه کند.

آقای مونتی اطلاعات زیادی را درباره سیاست های پیشنهادی خود فاش نکرده ولی پیشبینی می شود این سیاست ها مطابق طرح های پیشنهادی اتحادیه اروپا باشند.

او باید بدهی عمومی دو تریلیون و ۶۰۰ میلیون دلاری ایتالیا را کاهش دهد و شرایط را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کند.