ارتش ونزوئلا به جنگ تبهکاران می رود

هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا تعدادی از اعضای گارد ملی این کشور را برای مبارزه با جرائم خشونت آمیز در مناطق شهری سازماندهی کرده است.

این نظامیان که تعدادشان ۳۶۵۰ نفر اعلام شده است، مسوول مبارزه با روند فزاینده آدم ربایی، قتل و سرقت خواهند بود.

آنها در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و ایالت های همجوار وارگاس و میراندا فعالیت خواهند کرد.

گفته می شود مبارزه با تبهکاران و روند افزاینده جرم و جنایت در ونزوئلا از موضوع های مهم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور است.