پلیس برزیل در مورد نشت نفت در ریو تحقیق می کند

پلیس برزیل می گوید در حال تحقیق درباره نشت نفت در یک میدان دریایی است که توسط شرکت آمریکایی شِوران مدیریت می شود.

کشتی ها مشغول زدودن یک لکه نفتی ۱۲۰ کیلومتری در آب های ساحلی ایالت ریو دو ژانیرو هستند و شِوران (Chevron) می گوید چاه نفتی نشت کننده را بسته است.

ادیسون لوبائو وزیر انرژی برزیل گفته است که اگر معلوم شود این شرکت در مسئولیت های زیست محیطی اش ناکام مانده است "به شدت تنبیه" خواهد شد.

برزیل در سال های اخیر ذخایر عظیم نفتی را در اقیانوس اطلس کشف کرده است.

نشت تازه در چاهی در پروژه نفتی فراد در ۳۷۰ کیلومتری ساحل برزیل روی داده است.