هشدار در مورد خشکسالی و کمبود مواد غذایی در افغانستان

دو سازمان امدادرسانی بین المللی هشدار داده اند که خشکسالی در افغانستان باعث کمبود مواد غذایی و افزایش شدید بهای این اقلام شده و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمله هزاران کودک افغان به کمک فوری غذایی نیاز دارند.

به گفته این سازمان ها، ذخیره غذایی ساکنان نقاط قحطی زده به شدت کاهش یافته و ادامه شورش نیز به مشکلات دامن زده است.

نیمی از ولایت ها افغانستان گرفتا خشکسالی است و با آغاز فصل سرما و قطع راه های ارتباطی نقاط دور افتاده، وضعیت ساکنان این مناطق بسیار نگران کننده است و اگرچه سازمان ملل خواستار کمک های مالی جامعه بین المللی شده، اما میزان کمک های دریافتی کافی نبوده است.