آمریکا موشک پنج برابر سریع‌تر از صوت آزمایش کرد

وزارت دفاع آمریکا گفته است که ارتش این کشور یک فروند موشک جدید را با موفقیت آزمایش کرده است که می تواند با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت به سوی هدف حرکت کند.

در این آزمایش، موشک جدید از نقطه ای در هاوایی پرتاب شد و توانست در کمتر از نیم ساعت به هدف خود در فاصله سه هزار و هفتصد کیلومتری محل پرتاب اصابت کند.

موشک جدید به گونه ای طراحی شده که در مسیر پرواز به سوی هدف در کشور متخاصم، می تواند مسیر خود را تغییر دهد تا وارد حریم فضایی کشور ثالث نشود و طراحی و ساخت آن بخشی از برنامه جدید ارتش آمریکا برای حمله به هر نقطه ای از جهان ظرف یک ساعت است.