ایران در گفتگوهای هسته‌ای خاورمیانه شرکت نمی‌کند

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که ایران در نشست روزهای دوشنبه و سه شنبه نمایندگان کشورهای منطقه خاورمیانه در آژانس در مورد منطقه عاری از سلاح اتمی شرکت نمی کند.

او این تصمیم را پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.

در این نشست کم سابقه، نمایندگان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه در کنار هم حضور خواهند داشت.