تظاهرات علیه نظامیان در مصر

ده ها هزار نفر در شهرهای قاهره و اسکندریه در مصر، برای محکوم کردن اقدامات مقامات نظامی این کشور به خیابان ها ریختند. به گفته معترضان، این مقامات به دنبال تحکیم قدرت خود هستند.

اسلامگرایان اعتراضات را رهبری می کنند اما معترضان از میان طیف های سیاسی در میدان تحریر قاهره دور هم جمع شدند.

میدان تحریر به طور نمادین به عنوان مرکز قیام برای سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر شناخته شده است.

اعتراضات تازه در آستانه اولین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط آقای مبارک، آغاز شده است.

این انتخابات قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود.