افزایش صادرات برق ایران به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو ایران با اشاره به افزایش سه برابری صادرات برق ایران به پاکستان از تبدیل ایران به هاب جدید الکتریکی و برق خاورمیانه خبر داد.

آقای بهزاد گفت: "صادرات برق به پاکستان به تدریج و به صورت مرحله به مرحله قابل افزایش است."

آقای بهزاد همچنین به درخواست پاکستان برای افزایش واردات برق به ۲۰۰ مگاوات و رساندن آن به هزار مگاوات از ایران اشاره کرد و گفت: "ایران با توجه به وجود ظرفیت مازاد برق به ویژه در شش ماهه دوم سال آمادگی افزایش صادرات برق به تمامی کشورهای همسایه را دارد."