'راه اندازی پلیس برق زمینه اجرایی ندارد'

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در رابطه با راه اندازی پلیس برق برای مقابله با سارقان سیم های برق، گفت که برقراری این پلیس زمینه اجرایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم همچنین گفت: "راه اندازی پلیس برق، آب، رودخانه و سیم تلفن موجب ایجاد انشعاب در سیستم پلیس خواهد شد."

پیشتر احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی اهواز از راه اندازی پلیس برق در این شهرستان در آینده نزدیک خبر داده بود.