دعوای دولت و دیوان عدالت بر سر قلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت دو ماه از نقض مصوبه دولت مبنی بر آزادی استعمال قلیان در قهوه خانه ها توسط دیوان عدالت اداری، هیات وزیران قهوه خانه ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کرد.

در همین حال دیوان عدالت اداری اعلام کرد دولت نمی تواند روی آرای صادره از هیات عمومی دیوان مصوبه تصویب کند.

بر اساس همین گزارش پیشتر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌٨٦ را مبنی بر اینکه استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارایه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند، غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

اما اخیرا دولت با مصوبه ای قهوه خانه ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کرد و به این ترتیب استفاده از قلیان در قهوه خانه ها که مدتها بر سر آن بحث بود، آزاد شد.