سفیر بریتانیا در لبنان مامور تماس با مخالفان بشار اسد شد

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، فرانسیس گای سفیر این کشور در لبنان را مأمور تماس با مخالفان حکومت سوریه و پیشبرد روابط دولت بریتانیا با آنان کرد.

وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که آقای هیگ همچنین قرار است در آینده نزدیک با نمایندگان گروه های مخالف حکومت سوریه دیدار کند.