فرود اضطراری به علت گرفتار شدن خلبان در دستشویی

یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی دلتا پس از آن که در دستشویی آن به روی خلبانش قفل شد، به خاطر نگرانی از احتمال هواپیماربایی در فرودگاه لاگاردیا در نیویورک فرود اضطراری کرد.

خلبان یک هواپیمای مسافربری که در میانه پرواز به دستشویی رفته بود، به خاطر نقض فنی قفل در در آن گرفتار شد.

او از پشت در از یکی از مسافران خواست به سراغ خدمه برود و آنها را از وضع خود مطلع کند.

اما هنگامی که این مسافر که دارای لهجه خارجی بود به سراغ کمک خلبان رفت، او دچار ترس شد و اعلام وضع اضطراری کرد.

هواپیمای شرکت دلتا که از کارولینای شمالی راهی نیویورک بود، ۱۴ مسافر داشت و بر اساس ضوابط به خاطر خروج خلبان از کابین، تنها مهماندار پرواز در کنار کمک خلبان بود.

پس از اعلام وضع اضطراری، برج مراقبت به کمک خلبان دستور داد به طوری اضطراری در فرودگاه لاگاردیا فرود بیاید.

خلبان پرواز توانست پیش از فرود هواپیما خود را از دستشویی نجات دهد.