وزیر خارجه آلمان در جلسه پایانی لویه جرگه کابل شرکت کرد

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان همراه با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس اختتامیه لویه جرگه سنتی افغانستان شرکت کرده اند.

آقای وستروله که روز شنبه، ۲۸ عقرب/آبان وارد شده است، دقایقی پیش همراه حامد کرزی در اجلاس پایانی لویه جرگه سنتی حضور یافت.

وزیر خارجه آلمان پیش از برگزاری کنفرانس "بن دوم"، که قرار است در پنجم دسامبر آینده در شهر بن آلمان برگزار شود، در یک سفر دوره ای به منطقه آمده است.

در این کنفرانس مقامهای ارشد حدود نود کشور جهان شرکت خواهند کرد و در باره آینده حمایت بین المللی از دولت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی گفتگو کنند.

گیدو وستروله گفته است که کشورش پس از سال ۲۰۱۴ میلادی هم به حمایت خود از دولت افغانستان ادامه خواهد داد.

او پیش از این در سفری به پاکستان خواستار حمایت پاکستان از موضوعهای مورد بحث در کنفرانس بن شده است.