پرستار مرد خانه سالمندان در استرالیا به آتش زدن آن متهم شد

پلیس استرالیا یک پرستار مرد را در ارتباط با آتش سوزی ویرانگر یک خانه سالمندان که باعث کشته شدن پنج نفر شد، متهم کرده است.

این خانه سالمندان روز جمعه (۲۷ آبان) دچار حریق شد و در اثر آن چندین نفر نیز مجروح شدند که حال عده ای از آنان وخیم است.

فرد متهم ۳۵ ساله است.

صدها مامور آتش نشانی برای مهار این حریق وارد عمل شدند.

پس از آن که گفته شد آتش سوزی از دو نقطه جداگانه مجتمع شروع شده، پلیس حادثه را مشکوک تلقی کرد.

این خانه سالمندان در حومه سیدنی واقع شده است.