' با اعمال استانداردهای جدید تمام روزهای تهران ناسالم اعلام می شود'

وحید نوروزی، معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک ایران گفته است اگر استاندارهای سنجش آلودگی هوا، مصوب سال ۸۸ هیئت وزیران، مبنای سنجش آلودگی هوای تهران قراربگیرد تمام روزهای تهران ناسالم و آلودگی هوا در حد غیرمجاز است.

خبرگزاری کارایران، ایلنا، به نقل از آقای نوروزی گفته است در حال حاضر مبنای سنجش میزان آلاینده های هوای تهران و شهرستان ها، استاندارد مربوط به قبل از سال ۸۸ است و با این استاندارد قدیمی نیز شهرداری با سازمان حفاظت محیط زیست در آمار تعداد روزهای سالم و ناسالم اختلاف دارد و اگر قرار باشد استاندارد روز اعمال شود، وضع بسیار بدتر می شود.

به گفته آقای نوروزی در حال حاضر مرجع تصمیم گیری سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان باید در مورد عدم به کارگیری استاندارد روز در سنجش میزان آلاینده ها در هوای تهران و شهرستان ها تصمیم بگیرد.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک تاکید کرده دولت باید استانداردهای فعلی را لغو کرده و استانداردهایی متناسب با شرایط را مورد تصویب قرار دهد.