ثبت مهریه های نامتعارف در دفترخانه ها غیرقانونی اعلام شد

حسینعلی امیری، از حقوقدانان شورای نگهبان و رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، از غیرقانونی بودن ثبت مهریه های نامتعارف در دفترخانه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای امیری گفته است دفترخانه ها نباید مهریه هایی را که در قانون تعریف نشده، ثبت کنند.

آقای امیری در پاسخ به این که آیا سازمان اسناد می تواند طی بخشنامه ای دفترخانه ها را مجبور کند که در زمان ثبت مهریه، واژه عندالاستطاعه قید شود، گفت:" اگر چنین اقدامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت بگیرد غیرقانونی است به این دلیل که نمی توان زوجین را در زمان ثبت عقد مجبور کرد مهریه را عندالاستطاعه ثبت کنند و این تنها به توافق زوجین بستگی دارد."