بازرسی کل ایران: آلوده بودن برنج‌های وارداتی محرز است

در ایران سازمان بازرسی کل کشور آزمون فلزات سنگین را برای برنج های وارداتی اجباری اعلام کرد.

خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی این سازمان گفته است که از این به بعد وارد کنندگان برنج باید آزمون فلزات سنگین مانند سرب را روی این محصولات انجام دهند.

این آزمون به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با تصویب کمیسیون زیربنایی دولت، برای برنج های وارداتی اجباری شده است.

این سازمان آلوده بودن برنج های وارداتی به خصوص برنج های هندی به فلزات سنگین را محرز دانست.

سازمان بازرسی کل ایران گفته است که انتظار می رود با اجباری شدن این آزمون، آسیب های وارداتی به سلامت مردم به حداقل برسد.