احمدی نژاد و مصرف کالای ایرانی

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت: "بازار ۷۵ میلیون نفری ایران با ارزشی معادل هزار هزار میلیارد تومان باید بیشترین انتخاب کالایی خود را از بین کالاهای با کیفیت ساخت ایران انجام دهد."

به گزارش واحد مرکزی خبر آقای احمدی نژاد در مراسم افتتاح شبکه تلویزیونی بازار در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: "مردم ایران در انتخاب کالاها تعالی طلبند و همواره بهترین کالاها را انتخاب می کنند اما در این بازار ۷۵ میلیونی باید به گونه ای اطلاع رسانی شود که مردم در انتخاب هر کالایی نخست به سراغ کالای ایرانی بروند."

زیر مجموعه دولت به گفته آقای احمدی نژاد موظف است در تامین کالاهای مورد نیاز خود کالاهای ایرانی را در اولویت انتخاب قرار دهد.