تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صبح امروز جمعیت زیادی از نمایندگان جامعه کارگری ایران با حضور در مقابل مجلس نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران حاضر در این تحصن با دردست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهایی با مضامین "قانون کار ایران، حاصل خون شهیدان" و "تغییر قانون کار ، نابودی کارگر" خواستار تجدید نظر در پیش نویس اصلاح قانون کار شدند.

داوود میرزایی، نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی در این باره گفت: "سه هزار نفر از کارگران با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها و سردادن شعار، اعتراض خود را نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار و مشکلاتی که کارگران با آن مواجهند، با تجمع مقابل درب ورودی مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند."

این تحصن در شرایطی در هوای بارانی تهران برگزار شد که امروز ۳۱ سال از تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، قانونی که به گفته علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر مهم‌ترین قانون کشور بعد از قانون اساسی به شمار می‌رود.