'مداحان ایران همگی دارای صلاحیت هستند'

حسین روحانی نژاد، معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر ساماندهی مداحان ایران گفت: "مداحانی که در مناسبتهای مذهبی در سراسر کشور فعالیت می کنند، همگی دارای صلاحیت هستند."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی نژاد گفته است که صلاحیت مداحانی که در ایران فعالیت می کنند تایید شده است.

به گفته آقای روحانی نژاد، اگر هرگونه موارد خاصی برخلاف این وجود داشته باشد باید به ما منعکس شود تا اقدامات مقتضی در برخورد با "خطاکار" اتخاذ شود.