طرح افزایش مزایای سربازان و معافیت ها لغو شد

سرتیپ موسی کمالی، جانشین اداره منابع نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ایران از اجرا نشدن طرح معافیت دو برادری، منتفی شدن افزایش حقوق سربازان و الزام داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت وام بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کمالی گفت: "طرح معافیت دوبرادری چنانچه ستاد کل نیروهای مسلح با مشمول مازاد (اضافه نیرو) مواجه شد اجرایی می شود. البته با توجه به اینکه ۴۳۰ هزار نفر از معافیت ۳ برادری استفاده کرده و معاف شدند و معافیت دوبرادری در صورت اجرا شامل ۵۰۰ هزار نفر در مرحله اول می شود ستاد کل نیروهای مسلح این مصوبه را اجرا نمی کند."

آقای کمالی برخی از مشمولانی که برای استفاده احتمالی از این مصوبه مرتکب غیبت شده اند خواست، منتظر اجرای این بند از قانون نمانند و هرچه زودتر خود را معرفی کنند.

او افزود: "تبلیغات گسترده ای در گذشته انجام شد که حقوق سربازان افزایش می یابد، با توجه به بار مالی که این طرح داشت مجلس تصمیم گرفت موادی که دارای بار مالی است در سالهای بعد و در صورت داشتن اعتبار اجرایی شود."

به گفته آقای کمالی بر این اساس ماده های ۳۰، ۳۸، ۴۰، ۷۴، ۷۸ و ۸۱ که دارای بار مالی هستند اجرایی نمی شوند که نتیجه آن افزایش نیافتن حقوق سربازان است.

او همچنین گفت که حقوق ویژه ای نیز برای مناطق عملیاتی و محروم و آموزش سربازان در اوقات فراغت در نظر گرفته نمی شود.