راه اندازی 'سه درب مشترک' مرزی بین ایران و ترکیه

عباس معمار نژاد، رئیس کل گمرک ایران گفت با اشاره به تفاهمنامه بین ایران و ترکیه از راه اندازی سه درب مشترک مرزی بین این دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای معمارنژاد درباره این درب های مشترک گفت که بر اساس تفاهمات صورت گرفته بین دو کشور سه درب مشترک مرزی در گمرکات ایران راه اندازی می شود که به گفته او هنوز این درب ها به بهره برداری نرسیده اند.

آقای معمار نژاد همچنین گفت: "ساخت و ساز درب های مشترک مرزی در اختیار سازمان حمل و نقل جاده ای و راهداری قرار دارد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است"

در حال حاضر فعال ترین مسیر مرزی ایران و ترکیه مرز بازرگان است و چهار بازارچه مرزی نیز در طول مرز ایران و ترکیه در ایران فعال هستند.

بازارچه ها ساری سو در بازرگان، رازی در خوی، سرو در ارومیه و کوزه رش - گلینجک در مرز سلماس از بازارچه های مرزی فعال در مرز ایران و ترکیه هستند.