امروز بازجویی از سیف الاسلام قذافی شروع می شود

مقامات قضایی لیبی خبر دادند که قرار است بازجویی از سیف الاسلام قذافی که روز گذشته دستگیر شده بود شروع شود. این بازجویی ها در مکان سری محل نگهداری وی انجام خواهد شد.

یک منبع آگاه در وزارت دادگستری لیبی به بی بی سی گفت لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دیوان کیفری بین المللی، زمانی که از لیبی بازدید کند دیداری هم با سیف الاسلام خواهد داشت.

هنوز تاریخ دقیق این سفر مشخص نیست.

سیف الاسلام قذافی از جانب دیوان کیفری بین المللی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت تعقیب قرار دارد. دولت انتقالی لیبی به دیوان کیفری بین المللی قول داده تا دادگاه عادلانه ای برای سیف الاسلام برگزار کند.