نامه انتقادی مهدی خزعلی به رهبر ایران

مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد دولت و مدیر انتشارات حیان، نامه ای انتقادی خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران منتشر کرده است.

وی در این نامه آورده "یک معاونت نق یا نقد تشکیل دهید، نقادی بی پروا و جسور بر آن بگمارید که مخالف شما باشد تا بدون رعایت آداب و لکنت کلام، نقدهای جامعه را برایتان بگوید."

آقای خزعلی با اشاره به سخنان طرفداران آقای خامنه ای که گفته بودند اگر او از تهران خارج شود زلزله می آید و یا سخنان محمد سعیدی، امام جمعه قم، که گفته بود رهبر ایران در بدو تولد "یا علی" گفته است و با انتقاد از فضای موجود درباره دلیل نوشتن این نامه، به بی بی سی فارسی گفت: "من معتقد بودم این الفاظ، این القاب، این بزرگ کردن عناوین او (آقای خامنه ای) را بزرگ نمی کند بلکه او را نابود می کند."

آقای خزعلی گفت: "در این فضا دیدم که این تذکر لازم است بدون آن القاب داده شود. فضا به گونه ای بود که ایشان هم تحمل خطاب کردن بدون آن القاب را نداشت ولی امروز می شود بدون این القاب با ایشان سخن گفت."

آقای خزعلی ابراز امیدواری کرد که رهبر ایران بپذیرد که یک فرد نقاد بیاید و دردهای جامعه را بدون الفاظی مانند "قربانت شوم"، "فدایت شوم"، "جان نثارت هستم" یا "جانم فدای رهبر"، بیان کند.