اعتراض اسقف های انگلیسی به دولت دیوید کامرون

۱۸ اسقف کلیسای انگلیس با امضای نامه ای به انتقاد از طرح دولت برای اصلاح سیستم رفاه اجتماعی پرداخته اند.

اقدام اعتراضی اسقف های انگلیسی، از حمایت اسقف اعظم کانتربری و اسقف اعظم یورک، از بلندپایه ترین مقام های کلیسای انگلیس، برخوردار شده است.

دولت محافظه کار بریتانیا می خواهد طرحی را اجرا کند که به موجب آن هر خانوار، گذشته از تعداد اعضای آن، حداکثر به میزان ۵۰۰ پوند در هفته امکان استفاده از کمک های دولتی را دارد.

دولت بریتانیا می گوید که قصد دارد این تغییرات را با هدف مقابله با فرهنگ وابستگی به کمک های دولتی به مرحله اجرا در آورد.

اسقف های معترض در نامه خود، تصمیم دولت را به خاطر تاثیر آن بر کودکان خانواده های فقیر "به شدت ناعادلانه" توصیف کرده و گفته اند وظیفه دارند "به نمایندگی از کسانی که صدایشان به جایی نمی رسد سخن بگویند".