رئیس دستگاه امنیتی قذافی دستگیر شد

یکی از فرماندهان ارشد دولت انتقالی لیبی در تماس با خبرگزاری رویترز از دستگیری عبدالله سنوسی، رئیس سابق دستگاه امنیتی آن کشور در دوران معمر قذافی خبر داده است.

ژنرال احمد الهمدونی گفته است پس ازکسب اطلاعاتی از مردم محلی درباره محل اختفای عبدالله سنوسی، نیروهای وابسته به دولت انتقالی به خانه خواهر او در نزدیکی شهر بیرک در جنوب طرابلس رفته و او را در آن جا دستگیر کردند.

عبدالله سنوسی باجناق سرهنگ قدافی است و به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری است.