ادامه اعتراض‌ها در میدان تحریر مصر

هزاران نفر از مصری‌های معترض به "حکومت نظامیان" در این کشور با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای بیرون راندن آنها از میدان تحریر قاهره همچنان در آنجا حضور دارند.

از این میدان گزارش شده که سربازان و نیروهای امنیتی، معترضان را دنبال می‌کردند و با ضربه‌های باتوم به سرشان، می‌خواستند آنها را از میدان تحریر بیرون کنند.

گزارش شده که دست کم هفت نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته‌ شده‌اند.

هرچند خشونت‌ها برای مدتی باعث شد که معترضان از میدان تحریر بیرون بروند اما دوباره جمعیت بزرگ‌تری از آنها به میدان بازگشتند تا به آنچه که آنها "حکومت نظامیان" بر مصر می‌خواندند، اعتراض کنند.

ساعتی بعد از خشونت‌ها در میدان تحریر، کابینه مصر تشکیل جلسه داد و از نیروهای امنیتی بابت "جلوگیری از اعمال خشونت‌آمیز" ستایش کرد.