دادگاه سه عضو ارشد خمر‌های سرخ در کامبوج

دادگاهی در پنوم‌پن، پایتخت کامبوج، رسیدگی به پرونده سه نفر از اعضای ارشد خمرهای سرخ را آغاز کرده است.

خمرهای سرخ در دهه ۷۰ میلادی (چهل سال پیش) در کامبوج حکومت می‌کردند.

دادگاه این سه نفر مورد تایید سازمان ملل است. دادستان‌ها این سه نفر را به جرم اینکه در کشتن دو میلیون نفر در آن سال‌ها دست داشته‌‌اند، محاکمه می‌کنند.

این سه نفر که هر سه سنشان از هشتاد سال هم بیشتر است، متهم به نسل‌کشی، شکنجه، قتل و جنایت علیه بشریت هستند.

در این دادگاه رهبر ایدئولوژیک خمرهای سرخ، رئیس دولتشان و وزیر خارجه‌اشان محاکمه می‌شوند.

جنایاتی که دادستان‌ها از آن نام می‌برند، بیش از سه دهه پیش توسط این گروه از کمونیست‌های افراطی انجام شده است.