آلمان به خانواده قربانیان نئونازی‌ها غرامت می‌دهد

دولت آلمان قبول کرده که به خانواده قربانیان قتل‌هایی که به نئونازی‌ها نسبت داده شده، غرامت دهد.

در طول یک دهه گذشته، ده قتل به این گروه نسبت داده شده است.

همچنین یک مراسم یادبود هم قرار است برای قربانیان برگزار شود.

9 نفر از قربانیان، از مهاجرانی بودند که از ترکیه و یونان به آلمان مهاجرت کرده بودند.

این سری از قتل‌ها، به نام "قتل‌های کبابی" در آلمان مشهور شده‌اند. دلیل آن هم این است که بیشتر قربانیان، مغازه‌های غذافروشی داشتند که کباب‌های مشهور به ترکی‌ هم در آنجا می‌فروختند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، این قتل‌ها را "رسوایی ملی" نامیده است و این سوال را مطرح کرده که گروه شناخته شده نئونازی‌ها، چطور از زیر رادار پلیس‌ها در رفته‌اند و این قتل‌ها را مرتکب شده‌اند.