روز رای‌گیری در اسپانیا برای کسب کرسی‌های پارلمان

امروز و از ساعت نه صبح به وقت محلی، اسپانیایی‌ها برای انتخاب نمایندگان مجلس، رای می‌دهند.

آن طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بعد از گذشت هفت سال از زمامداری چپ‌گرایان در اسپانیا، این بار یک حزب راست میانه بخت اول پیروزی در انتخابات است.

کسانی که در نظرسنجی‌ها شرکت کردند، معتقدند که سیاست‌های دولت باعث بروز مشکلات اقتصادی در اسپانیا شده است.

این کشور هم اکنون رقم بی‌کارانش بالاست و کارشناسان می‌گویند که این کشور در آستانه بحران اقتصادی است.

مسائل اقتصادی و شیوه مواجهه با آنها از مهم‌ترین چیزهایی بود که احزاب در رقابت‌های انتخاباتی به آن می‌پرداختند.