ایران اتهام ارتباط با 'تروریست های بحرینی' را رد کرد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار کاردار سفارت بحرین در تهران نسبت به "اظهارات غیرواقع برخی مقامات بحرینی در خصوص کشف یک گروه به اصطلاح تروریستی مرتبط با کشورمان" و انتشار این خبر در رسانه های بحرینی به او اعتراض کرده است.

براساس این گزارش، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه با رد چنین ارتباطی، گفت "راه حل مسایل بحرین، پاسخ مناسب به مطالبات مشروع مردم مسلمان بحرین است و اینگونه اقدامات هیچ کمکی به حل مشکلات بحرین نمی کند و اوضاع منطقه را پیچیده تر خواهد کرد."

چندی پیش، رسانه های بحرینی به نقل از دولت این کشور گزارش کردند که چند نفر به ظن تلاش برای اقدامات تروریستی در این کشور بازداشت شده اند و تحقیقات نشان داده که برای انجام ماموریت خود توسط سپاه پاسداران آموزش دیده بودند.

از اوایل سال جاری تظاهراتی با درخواست اصلاحات سیاسی در بحرین آغاز شد اما با حضور برخی تشکل ها و روحانیون شیعه به عنوان رهبران این حرکت، حکومت بحرین آن را به تلاش ایران برای استقرار حکومتی مشابه جمهوری اسلامی نسبت داد و به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت که اعتراض شدید ایران را در پی داشته است.