تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران به ۵۴ میلیون نفر رسید

رادیو و تلویزیون دولتی ایران به نقل از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته است که امروز از جمعیت ۷۴ میلیونی کشور، ۵۴ میلیون مشترک تلفن همراه وجود دارد که در نتیجه نسبت تلفن همراه به کل جمعیت، یا ضریب نفوذ تلفن همراه، در ایران ۷۳ درصد است.

وی پیش بینی کرده است که به زودی، ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به بیش از ۱۱۰ درصد برسد.