'مرگ بیش از ۱۳ هزار نفر در تصادفات ایران در ۷ ماه اول سال'

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در هفت ماه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۲۳۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۲.۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین تلفات حوادث رانندگی با ۸ هزار و ۵۸ مورد در جاده های برون شهری و پس ازآن با ۳ هزار و ۷۹۶ نفر در تصادفات درون شهری بوده است.

براساس این گزارش ۱۰ هزار و ۲۹۵ نفر از تلفات رانندگی هفت ماه اول امسال مرد و دو هزار و ۹۴۲ نفر زن بودند.

همچنین بالاترین آمار تلفات در استان خراسان رضوی و پس از آن در تهران ثبت شده است.