دولت بحرین به اعمال بیش از حد خشونت علیه معترضان اعتراف کرد

دولت بحرین می گوید در جریان اعتراضات در این کشور نیروهای امنیتی علیه معترضان بیش از حد خشونت به خرج داده اند.

براساس گزارش ها دست کم ۲۴ نفر در اعتراضاتی که طی ماههای فوریه و مارس گذشته علیه دولت بحرین صورت گرفت، کشته شدند.

مقامات اطلاعات بحرین گفته اند ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی متهم به اعمال خشونت علیه معترضان شده اند.

منصورالجمیری، سردبیرروزنامه الوسط که تنها روزنامه مستقل بحرین است از بیانیه دولت در این باره استقبال کرده ا ست.