کمیته ویژه پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس تشکیل شد

داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت کمیته ویژه ای برای پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قنبری در این باره گفت: روزگذشته ( ۲۹ آبان ماه) نمایندگانی که طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند، برای ایجاد هماهنگی جلسه ای را برگزار کردند که یکی از تصمیمات این جلسه تشکیل کمیته ای ویژه برای پیگیری طرح سوال ازرئیس جمهور بود.

رضا اکرمی و علی مطهری از نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، حسین دهدشتی، نماینده آبادان و عوض حیدرپور، نماینده شهرضا از جمله اعضای این کمیته ویژه هستند.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.

با توجه به عضویت ۲۹۰ نماینده در مجلس ایران، وجود حداقل ۷۳ امضا برای احضار رئیس دولت و طرح سوال کفایت می کند اما آقای قنبری می گوید که تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری ۷۲ تاست.