پاکستان به مقامات افغان اجازه تحقیق درباره ترور ربانی را داد

دولت پاکستان به مقامات افغان که در حال تحقیق درباره ترور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان هستند اجازه دادند که مقامات این کشور به عنوان بخشی از تحقیقاتشان دراین باره وارد خاک آن کشورشوند.

مقامات افغان گفته اند این اعتقاد وجود دارد که نیروهایی در پاکستان در ترور و کشته شدن آقای ربانی که حدود دو ماه پیش انجام شد، نقش داشتند.

مرگ آقای ربانی باعث توقف تلاش هایی شده است که از سوی او برای انجام مذاکرات صلح بین حامد کرزی، رئیس جمهورافغانستان و نیروهای طالبان صورت گرفت.