درگیری پلیس شیلی با معترضان به بزرگداشت فرمانده دوران پینوشه

در سانتیاگو، مردمی که در اعتراض به بزرگداشت یکی از فرماندهان نظامی دوران حکومت ژنرال پینوشه به خیابان‌ها آمده بودند، با دخالت پلیس متفرق شدند.

صدها نفر از مردم معترض، با مدعوین به مراسم بزرگداشت میگوئل کراسنوف، درگیر شدند. آنها با تخم‌مرغ به حاضران در این مراسم حمله کردند و درگیری بالا گرفت. پلیس برای جدا کردن دو گروه با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به صحنه آمد.

میگوئل کراسنوف، از مقام‌های رده بالای ارتش شیلی در حکومت ژنرال پینوشه بود. دادگاه او را برای نقض حقوق بشر محاکمه کرده و به او حکم 144 سال زندان داده است.

از جمله اتهامات این فرد، دست داشتن او در قتل ویکتور خارا، خواننده معروف موسیقی محلی شیلی است.