معاون حزب اسلام‌گرایان، نخست‌وزیر جدید تونس می‌شود

معاون حزب اسلام‌گرای النهضه، به عنوان نخست وزیر جدید تونس انتخاب شد.

احزاب عمده تونس، با هم به توافق رسیدند تا حمادی الجبالی، معاون رهبر حزب اسلام‌گرای النهضه، نخست وزیر جدید این کشور شود.

پست ریاست‌جمهوری موقت به منصف مرزوقی، از یک حزب چپ‌گرا رسید و ریاست شورای انتقالی نیز به مصطفی جعفر، رهبر یکی دیگر از احزاب تونسی رسید.

شورای انتقالی بناست پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید را برای تونس تهیه کند.