ایران برخورد اتحادیه عرب با سوریه را نشانه 'رفتار دوگانه' خواند

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در اشاره به موضع سختگیرانه اتحادیه عرب در قبال برخورد حکومت سوریه با معترضان در آن کشور، اعتراضات ضد دولتی در یمن و بحرین را یادآور شده و گفته است که "کشورها و مجامعی که رفتار دوگانه دارند باید پاسخگوی افکار عمومی باشند."

آقای مهمانپرست افزوده است که "رفتار سیاسی، دوگانه و تبعیض آمیز کشورهای غربی برای مردم ما و کشورهای منطقه به موضوعی تکراری و قدیمی تبدیل شده ولی جای تعجب است که کشورها و دولت های منطقه چرا در مسیر همان بازی ها قرار می گیرند که قدرت های غربی به دنبال آنند."

حرکت اعتراضی در سوریه از حدود هشت ماه پیش آغاز شده و برخورد خشونت آمیز ارتش این کشور را به دنبال داشته و به گفته نهادهای بین المللی، تا کنون بیش از سه هزار کشته بر جای گذاشته است.

با ادامه عملیات نیروهای دولتی علیه غیرنظامیان، در هفته های اخیر گزارش هایی از ترک خدمت شماری از نظامیان و پیوستن آنان به یک نیروی مسلح مخالف حکومت انتشار یافته و نگرانی در مورد بروز جنگ داخلی در این کشور را تشدید کرده است.