ایران: تحریم آمریکا مانع صادرات پتروشیمی به اروپا نمی شود

در واکنش به تصمیم جدید آمریکا و چند کشور دیگر غربی در تحریم صنعت پتروشیمی ایران، عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، گفته است که این تحریم ها مانع از دسترسی صنایع پتروشیمی ایران به اقلام مورد نیاز نمی شود. و "تحت هر شرایطی، صادرات محصولات مختلف پتروشیمی ایران به اروپا ادامه می یابد."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بیات گفته که "تحت هر شرایطی، صادرات محصولات مختلف پتروشیمی ایرانبه اروپا ادامه می یابد" و توضیح داده ایران گواهینامه کنترل کیفیت محصولات خود را از موسسات اروپایی کسب کرده و با اخذ این گواهینامه "منعی در فروش و صادرات پتروشیمی به این منطقه وجود ندارد."

روز گذشته، گزارش شد که در واکنش به ادامه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، آمریکا و کانادا صدور مواد و تجهیزات پتروشیمی را به ایران ممنوع کرده و همراه با شمار دیگری از کشورهای غربی، نظام بانکی از جمله بانک مرکزی را هم هدف تحریم قرار دادند.

تحریم های وضع شده توسط این کشورها جنبه بین المللی ندارد، اما در گذشته، تحریم های ایالات متحده باعث شده است تا شرکت های غیرآمریکایی نیز برای جلوگیری از ناخرسندی و واکنش منفی آمریکاییان، روابط تجاری خود را ایران را قطع یا محدود کنند.