لاریجانی: سازمان ملل گزارش حقوق بشر را با مسئولان ایرانی چک کند

جواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفته است که در ملاقات با دبیرکل سازمان ملل، از گزارش او در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و گزارشی از "همکاری های مجدانه ایران در زمینه حقوق بشر با مکانیزم های حقوق بشر" ارائه داده که به گفته او، "مورد استقبال و پشتیبانی دبیرکل قرار گرفت."

یکی از مکانیزم های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گزارش های دولت ها از اقدامات آنها در زمینه پیشرفت حقوق بشر است.

جواد لاریجانی افزوده است که در ملاقات با دبیرکل سازمان ملل، پیشنهاد کرده که گزارش هایی را که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دریافت می کند "با مسئولان حقوق بشر ایران چک کند و این پیشنهاد نیز مورد استقبال وی قرار گرفت."

آقای لاریجانی برای شرکت در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده و این کمیته اخیرا با صدور قطعنامه ای، نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.