محکومیت دولت سوریه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدامات خشونت بار دولت سوریه علیه معترضان طرفدار دموکراسی در این کشور را با اکثریت آرا محکوم کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه و چین تصویب قطعنامه مشابهی در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرده بودند.

خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد می‌گوید که رای این کمیته به اندازه رای مشابه آن در شورای امنیت قدرتمند نیست، اما انزوای بین المللی سوریه را تقویت می‌کند.

بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، قبل از این رای گیری گفت که تصویب چنین قطعنامه‌ای به منزله اعلام یک جنگ دیپلماتیک و سیاسی علیه کشورش محسوب می‌شود.

این قطعنامه با ۱۲۲ رای موافق، ۱۳ مخالف و ۴۱ رای ممتنع به تصویب کمیته حقوق بشر سازمان ملل موسوم به کمیته سوم، رسید.