نرخ بیکاری تا پایان سالجاری به '۲۵ درصد' می رسد

رئیس یک اتحادیه کارگری، وضعیت واحدهای تولیدی در ایران را "بحرانی" خواند و پیشبینی کرد: "نرخ بیکاری تا پایان سالجاری از ۲۰ به ۲۵ درصد خواهد رسید."

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ایران، با اشاره به به نتیجه نرسیدن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در سال‌جاری گفت: " با پیش نویس اصلاح قانون کار نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت."

آقای بیات همچنین خواستار افزایش پایه مزدی کارگران بر اساس تورم واقعی در بازار شد و افزود: "نرخ دستمزد کارگران سال آینده حداکثر ۴۰ هزارتومان افزایش پیدا می‌کند."