آمریکا: توازن قدرت در منطقه علیه ایران در حال تغییر است

تام دانیلون، مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تحریم های بین المللی سرعت پیشرفت برنامه اتمی ایران را کم کرده و جمهوری اسلامی بیش از همیشه در داخل و خارج از کشور، منزوی شده است.

او این سخنان را روز سه شنبه طی نطقی در موسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن بیان کرد.

آقای دانیلون گفت: "در حالی که رژیم به طور فزاینده در داخل منزوی شده است و مشروعیتش را از دست می دهد، ایران به شکل فزاینده ای در منطقه هم منزوی شده است. توازن قدرت در منطقه علیه ایران در حال تغییر است."

این سخنان در حالی اعلام شد که محافظه کاران در آمریکا، سیاست دولت آقای اوباما در برابر ایران را ضعیف ارزیابی می کنند.

ایران می گوید که سیاست اتمی یا خارجی خود را به خاطر تحریم های آمریکا یا شورای امنیت تغییر نخواهد داد.